About

What is ALJS?

ALJS is a non-profit organisation created for and by Australian Lithuanian youth. ALJS is currently based in Melbourne and has committee members in Adelaide, Geelong and Sydney.

ALJS supports and represents Lithuanian youth in Australia. We organise various social and fund-raising events and introduce people to Lithuania’s rich language, culture and history.

Every young Lithuanian, between the ages of 16 and 35, living in Australia can be a member of ALJS.

Meet the ALJS Committee

Kas yra ALJS?

ALJS yra pelno nesiekianti organizacija sukurta Australijos lietuvių jaunimui. Šiuo metu ALJS komiteto nariai gyvena Melbourne, Adelaidėje, Geelonge ir Sydnėjuje.

ALJS tikslas – tai dirbti, paremti ir atstovauti Australijos lietuvių jaunimui. Mes organizuojame įvairaus masto suėjimus ir renginius, supažindiname žmones su Lietuvos kultūra ir istorija.

ALJS nariais gali tapti Australijoje gyvenantys lietuviai, kuriems yra tarp 16 ir 35 metų.

Susipažinkite su ALJS komitetu