Committee/Komitetas

The 2013/2014 ALJS Committee:
2013/2014 metų ALJS Komitetas:

Executive Committee/Vykdomasis Komitetas

Edita Ritmejerytė- Chairman/Pirmininkė (Melbourne)
Aisvydas Sadauskas – Vice Chairman/Vice-Pirmininkas (Melbourne)
Darius Pranckūnas – Treasurer/Iždininkas (Melbourne)
Andrea Cusack – Secretary/Sekretorė (Geelong)

General Committee/Bendras Komitetas

Adelė Gunevičiūtė – Events/Renginiai (Melbourne)
Martynas Didžys – Web&Marketing/Reklama (Melbourne)

Aldona Brewster (Gaylard) (Melbourne)
Vismantė Džežulskytė (Melbourne)
Dana Kabaila (Melbourne)
Dovilė Kaikarytė (Melbourne)
Darius Mockus-Lane (Melbourne)
Emilija Rupšytė (Sydney)
Geoff Vaitkus (Adelaide)

About ALJS
Apie ALJS